Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym https://pinbkrotoszyn.pl/zagrozenia-w-okresie-zimowym/